Kvalitet

NIBA skall levererar produkter och utföra tjänster som motsvarar kundens förväntningar och upprättade avtal.

NIBA skall ha goda relationer med såväl kunder, leverantörer och anställda.

NIBA skall ha välskötta och välorganiserade arbetsplatser.

Ovanstående mål skall vi uppnå genom att kraven på kvalitet omfattar all personal i organisationen, kontinuerlig projektuppföljning och egenkontroll av både konstruktion, produktion och montage.

Miljö

NIBAs medarbetare och samarbetspartners ska arbeta mot att minska företagets och kundernas miljöpåverkan.