Allmänna sjukhuset är hemvist för @Fakulteten för hälsa och samhälle här i Malmö. 
Här har NIBA tillverkat och monterat en ny entrélösning med skjutdörrar.