Rita & Projektera

Vårt erfarna team skapar skisser, beräknar och gör konstruktioner för aluminiumdörrar som uppfyller både myndigheternas krav och dina önskemål.

Vi börjar alla projekt med ett möte för att höra om dina önskemål och samtidigt förstå vilka krav som bör uppfyllas. Vi inleder alltid med en noggrann diskussion för att förstå vilken typ av dörr som behövs och vilka funktionella krav och vilka estetiska önskemål som finns.

Nästa steg är att göra en platsmätning. Att mäta på plats ger oss en exakt uppfattning om de rätta dimensionerna och eventuella hinder eller särskilda förhållanden som kan påverka design och installation. Vi tar oss tid att noggrant mäta och dokumentera alla detaljer för att säkerställa ett säkert och funktionellt aluminiumparti.

Rita och projektera
Projektera

Sedan sätter vi oss vid ritbordet. Här omsätts dina behov och önskemål till konkreta ritningar och konstruktioner. Vi använder moderna CAD-program och har ett skickligt designteam som arbetar för att skapa en ritning. Varje aspekt av aluminiumpartiet – inklusive material, dimensioner, gångjärn, handtag och andra funktioner – tas i beaktande för att skapa en högkvalitativ och estetiskt tilltalande design.

Under hela ritningsprocessen håller vi en nära kommunikation med dig för att säkerställa att ritningarna uppfyller dina förväntningar och krav. När ritningarna är klara övergår vi till tillverkningsfasen där våra skickliga hantverkare omsätter ritningarna i verklighet.

Hos oss får du hela jobbet – vi tar hand om alla arbetsmoment: från måttagning och produktion till kapning, montering och eventuell rivning, drevning och fogning. Vi utför allt själva med expertis och precision.

Kontakta oss så hjälper vi dig