Niba strävar efter öppet företagsklimat med hög affärsetik och öppen dialog. Medarbetare, kunder och leverantörer kan därför använda sig av vår Visselblåsarfunktion.

Niba är en del av Corteco och knappen nedan tar dig vidare till en Cortego-sida som är byggt på ett system från Izefy – detta för att Visselblåsarrapporten ska vara säker, anonym och följa lagar och regler.