Aluminiumprofiler

Minimalt underhåll och pålitliga funktioner med Sapa Building Systems i aluminium.

 

Vi på NIBA har sedan start producerat våra produkter av Sapa Building Systems, Nordens ledande utvecklare av system för tillverkning av dörrar, fasader och glastak i aluminiumprofiler. Systemet är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, miljöcertifierat enligt ISO 14001 och produkterna är P-märkta.

För att bevara utseendet och funktionen hos våra produkter är regelbunden rengöring viktig. Rena produkter ger inte bara ett mer tilltalande utseende utan också bättre beständighet.

Villa M2 Arkitekt Jonas Lindvall

Rengöring.
Det bästa sättet att rengöra är med vanligt vatten och en svamp. Vid behov kan ett neutralt tvättmedel användas.

Undvik användning av alkaliska produkter! Både aluminiumprofiler och glas är känsliga för alkalier och bör absolut inte utsättas för dem. Om betongvatten eller putsbruk kommer i kontakt med anodiserade eller lackerade aluminiumprofiler och/eller glas, är det viktigt att omedelbart tvätta bort det med vatten, svamp eller trasa.

Undvik också tvättmedel med slipmedel eller skrubbning med till exempel scotch-brite. Det kan orsaka mekanisk påverkan och skada ytan.

Underhåll.
Regelbunden kontroll och justering av produkten bör göras för god funktion och lång livslängd. Rörliga delar i beslag och glidare skall hållas lätt insmorda så att de inte kärvar. Se till att aluminiumstyrskenorna är rena och lätt insmorda med syrafri vit vaselin vid utåtgående vertikal och horisontalhängda så kallat ”glidfönster”. Skruvar till beslag skall kontrolleras så att de är åtdragna och beslagen sitter i rätt position. Fasader, fönster, dörrar och glastak, kontrolleras så att dräneringshål inte är igentäppta, glasnings och tätningsgummi har täta anslutningar i hörnen, öppningsbara delar är rätt klotsade och täcklock sitter fast.

Galvanisk korrosion (bimetallkorrosion)
Material som riskerar att orsaka galvanisk korrosion på aluminiumprofiler får inte användas. Vid eftermontering av solavskärmning, skyltar, osv. får man inte använda fästelement som kan orsaka galvanisk korrosion.

Ladda ner Sapas:
*Vi rekommenderar att alltid gå till våra leverantörers hemsidor för senaste informationen.