Drottning Blanka fått en ny entrédörr!

Ett gammalt stålparti har ersatts av ett nytt och fint aluminiumparti.

I system SAPA 086 har vi tillverkat detta partiet som delar av skolans lokaler mot de andra verksamheterna som finns i lokalerna. Nya krav på utrymning och tillgänglighet har tillkommit.