Espresso House – Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Från trä till aluminium! Förändring för att få en bättre fungerande dörr och passa in till omkringliggande miljöer. Fokus på nödutrymning på denna dörren.