Hyresgästanpassning med nya entrédörrar samt ljudklassade fasta partier.