Projekt Kv.Uven

Projekt Kv.Uven
Objekt: Ombyggnad av glastak i Kv. Uven
Byggår: 2008
Stad: Malmö
Byggherre: Whilborgs Fastigheter AB
Producent: NIBA Syd AB
Glastak: Sapa 5050
Fasad: Sapa 4150
Ventilationsluckor: Sapa 1074 utåtgående
Dörrar: Sapa 2074
Ytbehandling: Naturanodisering/pulverlackering

Ombyggnad av glastak, Malmö
Hållbar formtopp

Det karakteristiska taket på Riksbankens tidigare lokaler som byggdes i slutet av 70-talet började för en tid sedan ge efter för vädrets makter. Taket var konstruerat med enkelglas i växthussystem och problemet var att enskilda glasskivor lossnade och föll 12 meter ner i byggnadens atrium. Niba Syd fick en förfrågan av Whilborgs Fastigheter om renovering av taket. Uppdraget innefattade att montera ner det gamla glastaket och ersätta det med en modern lösning som gav samma visuella intryck som tidigare. Med hjälp av en hög byggställning med arbetsplattform kunde arbetet utföras med minimal störning av verksamheten i huset. Utvändigt övertäcktes glastaket med ett stabilt tillfälligt väderskydd. Arbetet utfördes under en 12-veckorsperiod, hösten 2008. Det tidigare taket ersattes med Sapas glastaks- och fasadsystem och 300 isolerrutor med U-värde 1,1 kom på plats. Utåtgående ventilationsluckor styr den automatiska komfortventilationen.

Montaget fungerade helt enligt planerna. Tidplanen höll och en nöjd vaktmästare kunde under våren intyga att inte en droppe vatten kommit in under hela vintern. Och i översstämmelse med direktiven kan man i dag knappt se att taket är bytt, utan att syna konstruktionen på nära håll.

Här får ni chansen att följa produktionen.