Privat ridhus i Billinge

Stockamöllan- Privat ridhus i Billinge
Objekt: Billinge ridhus
Byggår: 2008-2009
Ort: Billinge, Skåne
Arkitekt: Molén Arkitekter AB
Producent: Niba Syd AB
Byggherre: Krister Andersson
Fasader: 4150
Fönster: 1074
Ytbehandling: Naturanodisering

Arkitekten beskriver
Ridhuset skall upplevas som en utomhusbana året runt och kunna variera i öppningsgrad beroende på årstid. Väggarna är en kombination av stora skjutbara portar och glaspartier. Huset blir genomsiktligt och på sommaren upplevs ridbanan som en utomhusbana.

Ridhusets placering relativt nära gårdsbyggnaderna innebär att vägghöjden inte får kännas för hög. Detta löstes med att ridbanan sänktes ca 60 cm under mark och taket förlängdes på långsidorna. Härmed
skapades också en publikplats på ca 3 m mellan ridbanan och ytterväggen. Från det närliggande kontoret är ögonhöjden vid sittande den samma som ryttarens vilket upplevs som mycket trevligt.

De stora takutsprången skyddar ridbanan för direkt solinstrålning. Gavlarna har mycket glas åt öster och är nästan helt tät åt väster. Ridhusets hörn är glasade för att ge huset ett lättare intryck och för
att visa de dynamiska limträramarna. Ridhusets limträramar har getts en framträdande roll som den vackra bågform de utgör. Detta förstärks ytterligare genom att de två stora takskivorna vilar på rambalkarna och att väggarna hänger en bit ifrån rambenen. Takskivorna förstärks ytterligare genom delnigen i nocken med den glasade taklanterninen som ger ett flödande ljus mitt i byggnaden.

Takskivan är ett isolerat sandwichelement av plåt vilket förhindrar stark uppvärmning på sommaren och kondensproblem på vintern. Alla glaspartier är isolerglas. Väggarna för övrigt är råspont som målats med
Falusvart slamfärg.

Ljusflödet, limträramarna, planksargen och den målade råsponten skapar en varm känsla som tillsammans med utblickarna till landskap och gårdsbyggnader gör ridhuset till en plats man vill vara på.
Mats Molén