Espresso House

Espresso House

Espresso House – Skånes Universitetssjukhus, Malmö Från trä till aluminium! Förändring för att få en bättre fungerande dörr och passa in till omkringliggande miljöer. Fokus på nödutrymning på denna dörren.
Drottning Blankas Gymnasieskola

Drottning Blankas Gymnasieskola

Drottning Blanka fått en ny entrédörr! Ett gammalt stålparti har ersatts av ett nytt och fint aluminiumparti. I system SAPA 086 har vi tillverkat detta partiet som delar av skolans lokaler mot de andra verksamheterna som finns i lokalerna. Nya krav på utrymning och...